Privaatsuspoliitika

Kes seda poodi haldab?

Selle poe omanik on Pille Väljataga ja poe aadress on: https://pood.pillevaljataga.com. Kõik poes müüdav on minu enda loodud ja toodetud.

Milliseid andmeid kogutakse?

kontaktanded – nimi, e-posti aadress ja telefoninumber

automaatselt kogutavad andmed – kasutaja veebibrauserilt saadud andmed, sealhulgas brauseri liik, seadme tüüp, suhtluskeel, veebisaidi aadress, kust kasutaja saabus, milliseid sisulehti uuris ning kasutaja IP-aadress ja muud liiklusandmed.

Kommentaarid – kommentaari vorm palub jätta nime ja meiliaadressi, et tuvastada risustajaid. Vaatajatele jääb näha ainult nimi.

Küpsiste kasutamine- ja privaatsuspoliitika teavitus

Käesolev küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika teavitus (edaspidi teavitus) sisaldab kasulikku infot selle kohta, kuidas ja milleks ettevõtte isikuandmeid (andmeid) kogub, töötleb ja jagab. Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation).

Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

„Isikuandmed“ on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks nimi, aadress, e-posti aadress ning teave meie kodulehe külastuste, sotsiaalmeedia kanalite ja meie teenuste kasutamise kohta.

Kasutades meie veebilehte, nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjeldatud meie Küpsiste kasutamise- ja privaatsuspoliitikas.

Võime kasutada analüütilisi küpsiseid, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse. Näiteks, milliseid sisulehti külastatakse kõige enam või mida külastajad veebilehelt otsivad jne. Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks veebilehe kasutajat otseselt tuvastada. Siia hulka kuuluvad nt Google Analytics.

Kui kaua andmeid säilitatakse?

Kui jätate kommentaari, säilitatakse kommentaar ja selle metaandmed määramata ajaks. Seda selleks, et saaksime kõik järgmised kommentaarid automaatselt ära tunda ja heaks kiita, selle asemel, et neid modereerimisjärjekorras hoida.

Ostuprotsessikskonto loomine ei ole kohustuslik. Kassas küsitud andmeid  töötleme me selleks, et täita nii oma lepingulisi kohustusi kui ka pakkuda potentsiaalsetele klientidele kvaliteetsemat teenust ja informatsiooni. Need andmed kustutatakse kuue kuu möödudes andmebaasist automaatselt.

Kasutaja õigused

Kui te olete jätnud kommentaare või sooritanud ostu, võite taotleda juurdepääsu infole enda isikuandmetest. Samuti võite taotleda kõigi meie valduses olevate teie isikuandmete kustutamist. See ei hõlma andmeid, mida oleme kohustatud haldus-, õigus- või turvalisuse eesmärgil säilitama.

Andmete kaitse

Jäetud kommentarid vaatab üle automaatne spämifilter.

Me ei jaga kliendi andmeid kolmandatele osapooltele. Kõiki andmeid kasutatakse ainult suhtlemiseks ja parema toote või teenuse pakkumise eesmärgil.

Püüame teha kõik võimaliku, et vältida loata juurdepääsu, avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist. Kaitseme isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagame andmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega.